H2solo energilösningar

Vätgas som energibärare

Vätgas som energi

Ta vara på överskott från solceller & lagra som framtida resurs

H2solo utvecklar nyckelfärdiga produktions- och lagringslösningar för vätgas.

Vi tror att vätgas kommer att spela en avgörande roll för att nå morgondagens nollutsläppssamhälle. Vårt system är byggt på en modulär design med välkända och beprövade leverantörer.

Vi strävar efter att bilda framgångsrika partnerskap och utforska nya möjligheter och teknologier för att ytterligare påskynda vätgasrevolutionen.